Hem » Besökssystem

Besökssystem

Logmasters koncept för besökshantering består av tre delar; LM Reception för receptionisten, LM Solo för självregistrering för besökaren och LM Web för den anställda att förregistrera besök. LM Reception installeras på en dator i receptionen med en lokal databas. 

LM Solo kan konfigureras med företagets egen profil, logotyp och färger. 

Systemet kan även installeras i nätverk med flera receptioner och företag för t.ex. kontorshotell. Den grundläggande funktionaliteten för systemen är hantering av både enskilda besökare och gruppbesök med föranmälan och direktregistrering. "One-click" utrymningslista, statistik och historik över besök, samt redigering av layout på besöksbrickorna är några av funktionerna.

Ring 08-764 69 00 eller maila order@logmaster.se för offert!